Medlemsavgift 2023

Medlemsavgiften är 250 kr per fastighet