Medlemsavgift 2020

Medlemsavgiften är 250 kr per fastighet