Aktuell driftinfo

Vid driftstörning för enskilda fibermedlemmar felanmälan till Telia på  020-202070