Här nedan ser ni vår projektering över hur nätet ser ut.

  • Blå linje = Stamnät
  • Rosa linje = Abonnentnät (ej stamnät alltså)
  • Röda Stjärnor = Abonnenter, fastigheter som är medlemmar i föreningen
  • Gula Fyrkanter = Fördelningsskåp
  • Gul rund 6 kantig = Anslutningspunkt Telia (Saltkällan)
  • Rött Hus = Nod dvs. det är här dessa 2 som utrustningen sitter i och fördelar fibertjänsterna till abonnenterna.