Ja man kan välja att Ansluta sin fastighet till Fiber utan att ha aktiva abonnemang.

Kanske har Du inte nytta av tjänsterna idag p.g.a. du har en sommarstuga eller inte har behovet. Du kan då givetvis välja att ansluta fastigheten till vårt fibernät men avstå tjänster/abonnemang.

Om du sedan väljer att koppla in tjänsterna görs detta till föreningen på blankett Telia nyttjandeavtal.