Styrelsen 2017

Roll Vem Telefon E-post
Ordf. Håkan Eklund  0524-71978 mob. 070-3144490 ha.kleva@yahoo.se
Kassör Margaretha Berntsson   mob. 0761998836 saltkallan@msm.com
Sekr. Gunvor Rydholm 0524-22150  mob. 073-0987960 sommarhult@telia.com
Ledamot Magnus Andersson 0524-20137  mob. 070-3399652 magnus.andersson@vastvatten.se
Ledamot Anette Berglund 0524-22021  mob. 070-3656499 torrud@telia.com
Ledamot Adam Sjöberg 070-1652952 adam.sjoberg@gmail.com
Suppl. Staffan Nordgren 0524-22161  mob. 073-3221612 staffan.nordgren51@telia.com
Suppl. Lennart Lindbäck 0524-22325  mob. 070-7907420 lennart.lindbäck.holmen@gmail.com

Andra aktiva som driver projektet framåt:

Roll Vem Telefon E-post
Områdesansvarig
Torrud med omnejd
Anette Berglund 0703-656499 torrud@telia.com
Områdesansvarig
Flatebyn med omnejd
Peter Jacobsson 0762-106828 pedro.jacobsson@hotmail.com
Områdesansvarig
Hattefjäll till Lerryr & Valbo-Ryr Kyrka.
Vakant  
Områdesansvarig
Hattefjäll till där Kleva börjar.
Vakant  
Områdesansvarig
Kleva
Magnus Andersson 0703-399652 magnus.andersson@vastvatten.se
Områdesansvarig
Holmen med omnejd
Lennart Lindbäck 0707-907420 lennart.lindback.holmen@gmail.com
Områdesansvarig
Smedserud
Bengt Johansson 0528-20910 smedserud@telia.com
Områdesansvarig
Skälleröd med omnejd
Dick Hansson 0524-13319 dickochbissen@hotmail.com
Områdesansvarig
Backa Stugområde
Vakant  
Områdesansvarig
Saltkällan
Margaretha Berntsson 0761-998836 saltkallan@msn.com