I Munkedals kommun har det snart bildats eller är på gång 9 ekonomiska föreningar med syfte att förse den egna bygden med kapacitetstarkt bredband genom optisk fiber. Genom dessa fiberföreningar kommer hela landsbygden att få tillgång till 100 Mbit/s.
Allt bygger på ideellt engagemang från bygdens fastighetsägare.

Följande föreningar finns våren 2011

Krokstad Fiber Ekonomisk förening
Kontaktperson: Stefan Henriksson
Tel. 0524-60156 Mob. 070-528 72 71
E-post: stehen@algonet.se
Hemsida:

Norra Kärnsjöns Fibernät Ekonomisk förening
Kontaktperson: Lars-Göran Johansson
Tel.0524-52021 Mob. 0705 366 756
E-post: lgj.p@telia.com
Kontaktperson: Leif Torstensson
Tel. 0524-32088 Mob. 0705 356 366
E-post: leif@kynnefjall.com
Hemsida: http://www.nkf.n.nu/

Blå Grön Fiber Ekonomisk förening
Kontaktperson: Karl-Anders Andersson
Tel. 0524-505 58  Mob. 070-535 04 37
E-post: karl.anders.andersson@gbg.lansforsakringar.se
Hemsida: www.bynet.se/blagronfiber

Bärfendal Fiber Ekonomisk förening
Kontaktperson: Nils Engström
Tel. 0524-81109  Mob. 070-604 14 00
E-post: nils.engstrom@telia.com
Hemsida: http://www.barfendalfiber.se

Sanne Fiber Ekonomisk förening
Kontaktperson: Göran Sundell
Tel. 070-548 24 12
E-post: goran@gaerdet.se
Hemsida: www.sannefiber.se

Valbo Ryr Kleva Fiberförening Ekonomisk förening                
Kontaktperson: Lennart Lindbäck
Tel. 0707-907420
E-post: lennart.lindback.holmen@gmail.com
Hemsida: http://www.valboryrklevafiber.se

Följande föreningar är under uppstart våren 2011

Håby Fiber Ekonomisk förening
Kontaktperson: Jan Hognert
Tel. 0731 409395
E-post: hognert@telia.com
Hemsida: http://www.habyfiber.se/

Östra Kärnsjöns Fiber Ekonomisk förening
Kontaktperson: Ulf Johansson Marklund
Tel. 070-513 10 98
E-post: ulf.j.marklund@telia.com
Hemsida:

Torreby Fiber Ekonomisk förening
Kontaktperson: James Olofsson
Tel. 070-2608056 eller 070-3937463
E-post: james.olofsson@gmail.com
Hemsida: Torrebyfiber

Hamnen/Gårvik Fiber Ekonomisk förening
Kontaktperson: Bengt Sundberg
Tel. 0524-214 20
E-post: bsundberg@gmail.com
Hemsida: