Här kommer vi samla information om fiber så man lätt kan sätta sig in i vad det innebär.

  • Bredband via fiber i byn -framtiden är här! -  Hämta PDF
    Bra sammanfattning av vad fiber innebär på landsbygd.
  • Bredband till dig som bor på landsbygden – Hämta PDF 
    En introduktion av fiber på landsbygd. 
  • PTS – Bredbandsstöd för landsbygden - Gå till sidan
    Sammanfattning av fiber, och PTS roll.