Utfört Arkiv

Förslag till nya stadgar Årsmöte 2016

1 STADGAR FÖR Valbo Ryr Kleva Fiberförening EKONOMISK FÖRENING § 1 FIRMA Föreningens namn är Valbo Ryr Kleva Fiberförening ekonomisk förening § 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl. a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller

7 juli – Blåsning fiber sista etappen

Nu är NSI igång och blåser sista etappen med fiberkabel(Holmen, Bönnerud, Soterud Järnkas och Hålan). Det som händer sedan är att fiber skall svetsas i fiberskåp, och i dosor på väggar vid respektive hus. Telia är ett kapitel för sig, vi hade beställt inkoppling i mitten av juni.  Vi fick dock besked att de kan

14 maj. All slang nergrävd!

Onsdagen den 14 maj gjorde Brobergs klart på Holmen. Så nu kan vi säga att vi lagt all slang i backen. Nu är det lite grävarbete  kvar på vissa tomter. Grävningen på Holmen tog längre tid än vi beräknat. Dock har vi fått ett robust fibernät. Fiberslangen är nu försedd  skyddsslang och kabelrör på de mest

Grävstart Holmen 15 april!

Tisdagen den 15 april kom Brobergs gräv och har startat med att gräva ner slang. Grävmaskinisten bedömde att det var bäst att gräva ner den. Annars är plöjning ett alternativ.

UPS i Nod Ryrs stugområde

Torsdag 10 april skulle Lennart koppla in så att UPS (batteri backup) förser vår utrustning i noden med ström om det blir strömavbrott. Dock var det något fel i UPS, och en del skickas tillbaka till leverantören. SÅ BLIR DET STRÖMAVBROTT I STUGOMRÅDET, FÖRSVINNER TV, INTERNET OCH TELEFON. Lennart åtgärdar detta så snart ny grejer