Fiberläge 8 april

Hej.

Nu är alla i etapp 2 inkopplade.

Elförsörjningen har varit lite svajig sista veckan. Det har gjort fiberuppkopplingen fallit bort några gånger.

Del av detta problem kommer att försvinna då vi kopplar in en batteribackup (UPS) i noden i Ryrs stugområde. Detta kommer att ske torsdagen den 10 april kl. 10.00. Då stänger vi av fiberuppkopplingen för en stund för att koppla in UPS.

Adam Sjöberg har lite extra koll på dessa stopp, och varit i kontakt med TELIA. De som upplever att de har problem – kontakta Adam. Han behöver få fram vilka och vad det är för problem, för att fortsätta lösa detta med TELIA. Adam har mobil 070 570 3420 eller e-post: adam.sjoberg@gmail.com

Efter UPS är installerad i nod och strömmen försvinner kommer vi fortfarande ha signal in i hus, men vår utrustning som mediaomvandlare och gateway är strömberoende. Går att köpa en liten batteribackup / UPS för hemmabruk. Denna skyddar utrustningen mot spänningstoppar och håller uppe systemet samt telefon. Hur lång tid beror på hur stor batterikapacitet man köper.

Vi kommer att låna GPS av kommunen fr.o.m 9 april till den 22 april. Vi har  köpt in en ledningssökare till föreningen, för att sätta ut vår fiberledning vid grävarbete, för skogsmaskiner och när vi skall mäta in ledningen med GPS.  ARBETE MED ATT MÄTA IN LEDNINGAR KOMMER ATT FÖRDELAS UT PÅ MEDLEMMAR SOM INTE GJORT SINA ARBETSDAGAR.  Vi har utrustningen under påskhelgen så vi kommer att fixa det !!

Brobergs Gräv i Brålanda är tillfrågade att göra klart på Holmen, och de har svarat positivt att de kan komma under april. De utförde stor del av förläggningen av fiberslang under hösten 2012, så det känns bra att vi kan fortsätta med dem.

Vi har beställt att TELIA driftsätter de som ingår i etapp 3 i början av juni. Exakt vilket datum har jag inte ännu. Men till syvende och sist är det när medieomvandlaren installeras i hus som avgör när vi kan använda TV-internet -telefon.