Extra medlemsstämma torsdagen 10 mars kl 19.30

Extra medlemsstämma p.g.a stadgeändringar tordagen den 10 mars kl 119.30 i Solhemsgården.  

Förslag till nya stadgar Årsmöte 2016

1 STADGAR FÖR Valbo Ryr Kleva Fiberförening EKONOMISK FÖRENING § 1 FIRMA Föreningens namn är Valbo Ryr Kleva Fiberförening ekonomisk förening § 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl. a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller

Årsstämma torsdagen den 25 feb,

Valbo-Ryr Kleva fiberförening har årsstämma torsdagen den 25 februari kl. 19.00 i Solhemsgården. Kallelse kommer per e-post eller via posten för de som inte anmält e-postadress. Efter de stadgeenliga förhandlingar Information om projektets anläggnade, ekonomi och framtid. Kaffe & kaka serveras Välkomna!

Ny information 2016

Vem gör vad: Saltkällan, Kleva och Vågsäter:                 Magnus Andersson                                           070 762 8863           magnus.andersson@vastvatten.se         Håkan Ekelund                                                      070 314 4490           ha.kleva@yahoo.se   Skälleröd/Kaserna, Järmunderöd    Ödsmål och Valbo-Ryr:         Anette Berglund                                                070 365 6499           anette.torrud@gmail.com Lennart Lindbäck                                               070 790 7420           lennart.lindback.holmen@gmail.com Vi svarar på allmänna frågor, beställer tjänster, utsättning och nyanslutning.   Underhållsavtal med ElTel. Valbo-Ryr Kleva

April 2015. Nya kämpatag med ny-gammal styrelse

Efter den extra stämma den 13 april som vi fick hålla p.g.a val av ny ordförande, så har vi nu en ny styrelse. Håkan Eklund, Kleva, Munkedal träder in som ny ordförande. Håkan var med i uppstarten av fiberprojektet och var då också med i vår entreprenadgrupp. Känns väldigt bra med Håkan som ordförande. Har