Kallelse Årsstämma 2018

Årsstämma 2018 för Valbo.Ryr Kleva fibers medlemmar Tisdagen den 27 februari kl 18.30 Solhemsgården (Valbo-Ryr 24), Valbo-Ryr Vi bjuder på Kaffe och Hembakt Välkomna!

Förslag till nya stadgar Årsmöte 2016

1 STADGAR FÖR Valbo Ryr Kleva Fiberförening EKONOMISK FÖRENING § 1 FIRMA Föreningens namn är Valbo Ryr Kleva Fiberförening ekonomisk förening § 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl. a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller

Ny information 2016

Vem gör vad: Saltkällan, Kleva och Vågsäter:                 Magnus Andersson                                           070 762 8863           magnus.andersson@vastvatten.se         Håkan Ekelund                                                      070 314 4490           ha.kleva@yahoo.se   Skälleröd/Kaserna, Järmunderöd    Ödsmål och Valbo-Ryr:         Anette Berglund                                                070 365 6499           anette.torrud@gmail.com Lennart Lindbäck                                               070 790 7420           lennart.lindback.holmen@gmail.com Vi svarar på allmänna frågor, beställer tjänster, utsättning och nyanslutning.   Underhållsavtal med ElTel. Valbo-Ryr Kleva

7 juli – Blåsning fiber sista etappen

Nu är NSI igång och blåser sista etappen med fiberkabel(Holmen, Bönnerud, Soterud Järnkas och Hålan). Det som händer sedan är att fiber skall svetsas i fiberskåp, och i dosor på väggar vid respektive hus. Telia är ett kapitel för sig, vi hade beställt inkoppling i mitten av juni.  Vi fick dock besked att de kan

14 maj. All slang nergrävd!

Onsdagen den 14 maj gjorde Brobergs klart på Holmen. Så nu kan vi säga att vi lagt all slang i backen. Nu är det lite grävarbete  kvar på vissa tomter. Grävningen på Holmen tog längre tid än vi beräknat. Dock har vi fått ett robust fibernät. Fiberslangen är nu försedd  skyddsslang och kabelrör på de mest